Lesdata Derde leerjaar = Module Medische Basiskennis
Ook per dag te volgen als bijscholingsdag


NB: Voor de groepen op avonden geldt een aangepast lesprogramma van 20 lessen, waarin dezelfde (onderstaande) lesstof wordt behandeld
Voor data op avond zie lesdata

Het derde leerjaar bestaat uit 14 lesdagen plus een examen. Heb je een lesdag gemist? Dan kun je die in het daaropvolgende jaar inhalen. Je kunt op elk gewenst moment instromen in het derde leerjaar.
 
Anatomie, Fysiologie en Pathologie. Medische basiskennis volgens eindtermen van PLATO.
Energetische betekenis.
We sluiten elke dag af met een praktijkgedeelte 

Onderwerpen:

- Consultvoering, gesprekstechniek, anamnese
- Psychologische stromingen, DSM, ontwikkelingspsychologie
- Psychopathologie, psychofarmaca, behandelwijzen
- Begrippen, Wet en ethiek, morele verantwoordelijkheden therapeut
- Cellen en weefsels
- Bloed en lymfestelsel
- Bewegingsstelsel 
- Hart en vaatstelsel, luchtwegen, allergiën
- Spijsvertering, urinewegen
- Hormoonstelsel
- Zintuigen en huid
- Zenuwstelsel, neurologie
- Genitale stelsel - Farmacologie, geneesmiddelen, onderzoeksmethoden

 
 

Web Design Yannis