Lesdata Derde leerjaar = Module Medische Basiskennis
Ook (soms) een dag te volgen als bijscholingsdag


Voor de groepen op avonden geldt een lesprogramma van 20 lessen, waarin onderstaande lesstof wordt behandeld
Voor data op avond zie lesdata

Het derde leerjaar bestaat uit 20 lesavonden plus een examen. Heb je een lesdag gemist? Dan kun je die in het daaropvolgende jaar inhalen. Ook zijn er soms bijscholingsdagen die een gedeelte van de lesstof behandelen van het derde leerjaar. Neem contact op met jouw docent als je hieraan wilt deelnemen.
 
Anatomie, Fysiologie en Pathologie. Medische basiskennis volgens eindtermen van PLATO.
Energetische betekenis.
We sluiten elke dag af met een praktijkgedeelte 

Onderwerpen:

- Consultvoering, gesprekstechniek, anamnese
- Psychologische stromingen, DSM, ontwikkelingspsychologie
- Psychopathologie, psychofarmaca, behandelwijzen
- Begrippen, Wet en ethiek, morele verantwoordelijkheden therapeut
- Cellen en weefsels
- Bloed en lymfestelsel
- Bewegingsstelsel 
- Hart en vaatstelsel, luchtwegen, allergiën
- Spijsvertering, urinewegen
- Hormoonstelsel
- Zintuigen en huid
- Zenuwstelsel, neurologie
- Genitale stelsel - Farmacologie, geneesmiddelen, onderzoeksmethoden

 
 

Web Design Yannis